Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến
 • Nguyễn Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0971689348
  • Email:
   anan91sd@gmail.com
 • Dương Thị Thập An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   01658931052
  • Email:
   duongthapan.cdspbg@gmail.com
 • Đỗ Thị May
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   01669474345
  • Email:
   maybinh1966@gmail.com
 • Dương Thị Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943750696
  • Email:
   duongmuoiqc1@gmail.com
 • Lê Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01644808246
  • Email:
   lemygdth@gmail.com
 • Nguỵ Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975901569
  • Email:
   vugiangthvt@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0942519746
  • Email:
   duongtrongluong@gmail.com
 • Nguyễn Đỗ Hồng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01689991179
  • Email:
   nguyendohongphuc94@gmail.com
 • Đinh Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982498548
  • Email:
   x2nghituyet@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975084303
  • Email:
   nguyentoananh2010@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   01295015996
 • Nguyễn Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0983163413
  • Email:
   nthoan.c1vtvy@bacgiang.edu.vn
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 10 : 188
Tháng trước : 156